Aktualne mioty

Miot Emilly i Da Vinci urodzony 27 września –  do odbioru pod koniec grudnia

Adele – zamieszka w Rybniku

Alice – zamieszka w Łodzi

Arisu –  obserwacja hodowlana